> Защита на личните данни


Всяко лице, което при регистрация е предоставило своите лични данни, се съгласява, че предоставената от него информация ще бъде използвана от администраторите на сайта doctolog.bg  за осъществяване целите на същия. В базата данни на doctolog.bg  потребителите получават пълна защита на личните си данни.
Информацията ще бъде използвана само и единствено за коректно изпълнение на направените от потребителите поръчки, за предоставяне на информация за текущи промоции,  специални предложения или новости свързани с магазина и предлаганите продукти, за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването.
ДОКТОЛОГ се задължава да не предоставя Вашите данни на трети лица, освен в законоустановените случаи.