> Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящата страница съдържа Общите условия и договора за ползване на предоставяните услуги и продукти посредством уебсайта doctolog.bg и урежда отношенията между собствениците на уебсайта и всеки един от потребителите на amedicabg.com. Потребителите на сайта се задължават да се запознаят внимателно с настоящите условия. Всяка извършена покупка ознчава, съгласие и приемане на условията, и автоматично обвързва страните със съответстващите права и задължения. Общите условия са изготвени в съответствие със Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Информацията публикувана на уебсайта doctolog.bg има  информационна цел и не може да замести професионални медицински съвети или диагнози. Описанието на предлаганите продукти е изцяло съобразено с информацията предоставена от съответния производител / дистрибутор. Продуктите имат подпомагаща и превантивна функция и са предназначени да помогнат рехабилитация, а не да заместят цялостна терапия.
ДОКТОЛОГ Ви съветва да се консултирате с Вашия лекар, за да получите препоръка за безопасна и ефективна програма за рехабилитация.
 
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез doctolog.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от настоящите Общи условия.
2. В процеса на регистрация, както и при извършването на онлайн покупка, потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта.
3. Потребителят има право да получи поръчаната стока, в срок и вид, съответстващ на уговореното с настоящите Общи условия.
4. Потребителят се задължава да предостави достоверни данни за себе си и за адреса за доставка на продукта. ДОКТОЛОГ не носи отговорност при неполучаване на поръчана стока, поради грешка, дължаща се на неверни данни, посочени от потребителя.
5. Потребителят се задължава да заплати цената на закупената стока на куриера от съответната спедиторска фирма, до размера, посочен в писменото потвърждение, изпратено от ДОКТОЛОГ.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОКТОЛОГ
1. ДОКТОЛГ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на Услугите. ДОКТОЛОГ не носи отговорност в случаите, когато поради технически или организационни причини достъпът до сайта е бил преустановен.
2. ДОКТОЛОГ се задължава да администрира предоставените от потребителите лични данни съгласно Раздел VIII oт настоящите Общи условия.
3. ДОКТОЛОГ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на потребител в случай, че същият предоставя неверни данни при извършването на регистрация, извършва поръчки в нарушение на настоящите Общи условия, както и в нарушение на действащото българско законодателство. В тези случаи ДОКТОЛОГ има право да прекрати регистрацията на потребителя и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
4. ДОКТОЛОГ има задължение да изпрати поръчаната от потребителите стока във вид и срок, съответстващ на настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
1. С приемане на настоящите Общи условия, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, страните се съгласяват, че между тях е налице сключен „договор за продажба от разстояние“, чрез предварително съгласие на потребителя.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила при кумулативно наличие на следните условия:
3.1. Потребителят изпраща писмена заявка, съгласно указанията дадени в раздел „КАК ДА ПОРЪЧАМ“ или чрез телефонно обаждане.
3.2. Непосредствено след получаване на заявката, ДОКТОЛОГ изпраща писмено потвърждение на посочената от потребителя електронна поща.
4. След изпращане на писмено потвърждение до потребителя, оператор на doctolog.bg се свързва с клиента на посочения от същия телефонен номер с цел проверка на посочените регистрационни данни и потвърждение на поръчката.
4.1. В случай, че направената заявка е невалидна, и/или посочените от потребителя данни са некоректни, ДОКТОЛОГ се освобождава от задължението да изпрати заявените продукти и от задълженията си по договора.
4.2. В случай, че при извършената по телефона проверка се установи, че поръчката е валидна, ДОКТОЛОГ се задължава да изпрати поръчаните стоки по куриер, в рамките на 2 /два/ работни дни, считано от датата на валидиране на заявката.
5. Обичайният срок за доставка е до 3 /три/ работни дни. В зависимост от населеното място на потребителя и/или графика на спедиторската фирма, понякога е възможно срокът на доставката да бъде удължен. ДОКТОЛОГ не носи отговорност за забавяне на доставката поради тежки метеорологични условия, затруднения или грешки на партньорската спедиторска фирма, или при други независещи от продавача причини.
6. В случай, че към момента на извършване на поръчката, поръчания от потребителя продукт е с изчерпана наличност, ДОКТОЛОГ се задължава да се свърже с клиента за допълнително уточняване  на евентуални наличности, замяна на поръчката с друг артикул, предоговаряне на условията и/или срока за доставка и т.н. чрез посочените от него в поръчката телефон или email.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Всички продукти, предлагани в онлайн - магазин doctolog.bg са в български лева. Всички цени са с начислен ДДС и са крайни.
Единствения възможен начин за плащане към момента, е наложен платеж. (след получаване на поръчания продукт,  потребителят заплаща дължимата сума на куриер доставил поръчаната стока).

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Някои от предлаганите продукти в ортопедичен онлайн - магазин doctolog.bg  са придружени от Търговска гаранция. Периодът през, който продуктите подлежат на гаранционно обслужване варира в зависимост от вида и марката, и е между 6 /шест/ и 60 /шестдесет/ месеца.  В случай, че потребителят има нужда от гаранционно обслужване, може да се свърже с представителите на doctolog.bg на посочените координати ЗА КОНТАКТ.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
Съгласно Закона за защита на потребителите, потребителят има право, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя. Условията и начините за връщане и замяна на продукти можете да видите ТУК.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко лице, което при регистрация е предоставило своите лични данни, се съгласява, че предоставената от него информация ще бъде използвана от администраторите на сайта doctolog.bg  за осъществяване целите на същия. Подробности относно защитата на личните Ви данни можете да видите ТУК.

IX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. С оглед периодичното допълване на асортимента от предлагани стоки,  извършването на модификации в сайта, оптимизиране на процеса за извършване на онлайн поръчки, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, doctolog.bg си запазва правото по всяко време и без предварително предупреждение, да прави промени в предлаганите на страниците на магазина, услуги, продукти, условия и цени. С цел усъвършенстване и допълване, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОКТОЛОГ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните стоки и услуги, при прекратяване предоставянето на определени стоки, както и при изменение в икономическите условия.
2. При извършване на промени в Общите условия, ДОКТОЛОГ ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на своя уебсайт doctolog.bg